Explicit text of consent about the processing of personal data

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Aşağıdaki kutucuğu işaretlemeniz halinde kişisel verileriniz (ad/soyadı, T.C. Kimlik Bilgileri, Telefon numarası, e-posta adresi, fatura adresi, posta adresi, tekne adı, bağlama yeri) “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Metninde” ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecek ve Grup Şirketlerimize, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

  • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Müşteri ilişkilerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlanması, bunlara ilişkin tarafınızla iletişime geçirilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik etkinliklerinden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
  • Tarafınıza teklif, hediye, promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, ödül, çekiliş, yarışma ya da benzeri bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
  • Tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, ASMİRA iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması,
  • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması amacıyla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

 

İşbu Açık Rıza metninde onayıma sunulan kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili olarak veri sorumlusu “ASMİRA” tarafından “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Metni” ile bilgilendirildiğimi kabul ederim. Kişisel verilerimin ASMİRA tarafından Açık Rızama dayalı metinde belirtilen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde işlenmesine,  bu amaçla sınırlı olarak Grup Şirketlerimize, yetkili kamu kurum/kuruluşlarına, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarılmasına; onay veriyorum.