Approval text for electronic commercial message delivery

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN ONAYINIZ

 

 

Bu metne onay vermeniz dahilinde onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafınızla iletişime geçilen her türlü vasıtayla onayınızı, elektronik, iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak “ticari elektronik iletişimi” durdurabilir ya da www.asmira.com.tr’ye talebinizi ,iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini ücretsiz şekilde reddedebilir, durdurabilirsiniz.

 

 

Tarafıma ait olan iletişim adreslerine, As-Mira Petrol Ve Kimya Ürünleri Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“tarafından doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetlerini tanıtmak veya tarafıma tanıtım ve pazarlama amacıyla duyuru ve bilgilendirmeler yapılması amacıyla elektronik iletişim araçları vasıtasıyla (SMS/MMS, kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, sosyal medya, internet, online reklam ağları) ticari elektronik ileti göndermesine ve tüm verilerimin hizmet sağlayıcının bilgi sisteminde tutulmasına, ve bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca izin veriyorum. İşbu metni onaylamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma aydınlatmanın yapıldığını, işlenen kişisel verilerimin neler olduğu, kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarılma amaçları ve aktarılan yer ile ilgili olarak bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.