LOYALTY CARD SADAKAT PROGRAMI GENEL ŞARTLARI

1. LOYALTY Card, anlaşmalı üye işyerlerinde üyelerine genel ve özel kampanya, akaryakıt promosyonu, indirim, tanıtım, puan kazanma, puan harcama, düzenlenen aktivitelere katılabilme vb. imkânlar sunan müşteri sadakat ve pazarlama programıdır. Loyalty Card (“Kart”) mülkiyet hakları, "AS-MİRA PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Asmira Petrol”)’e aittir.

2. Loyalty Card Üyesi, Loyalty Card Programı'ndan faydalanması ve kazandığı faydaları kullanabilmesi için öncelikle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Metnini okuduğunu bu kapsamda Asmira Petrol tarafından gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul etmektedir. Loyalty Card Üyesi'nin, Loyalty Card Programı'ndan faydalanması ve kazandığı puanları kullanabilmesi için de Asmira Petrol Ofisi istasyonlarından kart teslim alması, kart başvuru formunda yer alan gerekli bilgileri eksiksiz doldurulması, Asmira Petrol web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerekli bilgileri doldurarak cep telefon numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Loyalty Card Üyesinin, Asmira Petrol kampanya, tebrik, kutlama vs. ticari elektronik iletilerden haberdar olmak istemesi halinde Ticari Elektronik İleti Onay Metni'ne açık rıza ile onay vermesi gerekecektir. Loyalty Card Üyesi, üyeye özel Asmira Petrol uygulamalardan faydalanmak ve haberdar olmak istemesi halinde Veri İşleme İzni ile Ticari Elektronik İleti Onay Metni'ne açık rıza ile onay vermesi gerekecektir.

3. Kart başvuru formu doldurulması, mobil uygulama veya web sitesi üyelik formunun doldurularak Loyalty Card Sadakat Programı'na üye olunması ile genel şartlar kabul edilmiş sayılır. Loyalty Card üyesi, Asmira Marine web sitesi üzerinden kayıt olarak program faydalarını kazanmaya başlayabilir.

4. Üye, üyelik formu, mobil uygulama ya da web sitesi üzerinden verdiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini mobil uygulama, Asmira Marine web sitesi veya Çağrı Merkezi üzerinden güncellemek ile yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bunun sonucunda doğabilecek yükümlülük ve masraflardan Asmira Petrol sorumlu değildir.

6. Asmira Petrol, üyeliğe ilişkin aidat alabilir, öncesinde bilgilendirmek suretiyle dilediğinde kart programını başka programlarla birleştirebilir, bir bankaya, finansman kuruluşuna veya başka ortaklıklarına devredebilir.

7. Asmira Petrol gerekli gördüğünde ve tamamen kendi takdirinde olmak üzere, önceden haber vermeksizin üyeliği iptal edebilir ya da üyelik faydalarını silebilir veya program kartı varsa iadesini talep edebilir. Asmira Petrol kesintisiz olarak altı ay boyunca hiçbir işlem yapılmamış (akaryakıt - alımında kullanılmamış) kartları ve üyelikleri, üyenin ilgili telefon numarasına SMS ile bilgilendirme yaparak iptal edebilir ve bu kartlara veya üyeliklere ait puanları ve faydaları silebilir. Bunun yanı sıra, Asmira Petrol, puan ya da fayda kazanıldığı yılıniçinde bulunduğu takvim yılını takip eden 31 Mart tarihine kadar (Bu tarih Asmira Petrol tarafından değiştirilebilir.) kullanılmayan puan ve faydaları silme hakkına sahiptir.

Asmira Petrol belirtilen tarihi dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Üye, belirtilen bu şartları bilmekte ve kabul etmektedir. Geçerli koşullar Loyalty Card Programı'nın ve Asmira Marine İnternet Sitesi, çağrı merkezi gibi iletişim kanallarından öğrenilebilir. Elektronik sistemlerde yaşanacak arızalar ya da sehven yapılan hatalı bildirimler nedeni ile kazanılamayan müşteri faydalarından doğacak ihtilaflardan Loyalty Card Programı ve Asmira Petrol sorumlu değildir. Bu madde bu ve bundan sonra devreye alınacak farklı sadakat programları ve uygulamaları için de geçerlidir. Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde her türlü talep ve dava hakkından önceden feragat ettiğini kabul etmiştir.

8. Üye kendisine teslim edilen bir kart var ise, kartı kullanılabilirdurumda tutmak yükümlüğündedir.

9. " Loyalty Card Programı" kart hamilinin Asmira Marine internet sitesi üzerinden bilgilerini vererek veya istasyon sorumlusuna beyan ederek kaydolması ile aktif hale gelir.

10. Programa üye olmak ve fayda kazanabilmek için 18 yaşından büyük olmak gereklidir.

11. Üye, üyelik formunda doldurduğu bilgileri mevzuata uygun olarak gerek Asmira Petrol ve Asmira Petrol iştirakleriyle, gerekse Asmira Petrol tarafından belirlenen 3. Kişiler tarafından düzenlenen aktivitelerde, kampanyalarda, davet, posta, e-posta, SMS, push gönderilerinde ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılabileceğini kabul eder.

12. Program üyeliği, Loyalty Card, tekne ismi veya cep telefon numarası aracılığıyla sadece hamili tarafından Türkiye genelinde Loyalty Card üyesi Asmira Petrol istasyonlarında ve Asmira Petrol tarafından belirlenecek diğer program ortaklıkları ve kampanyalar kapsamında kullanılacaktır.

13. Üye, program kapsamında alışveriş yaptıkça, alışveriş bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek ve gerekiyorsa o anda istasyona / bayiye ya da Çağrı Merkezi'ne itirazını yapacaktır. Üye, (8) gün içerisinde bu yönde bir itiraz gerçekleştirmemesi durumunda yapmış olduğu alışverişin doğruluğunu teyit etmiş sayılacaktır.

14. Üyenin, bir gün içinde kazanabileceği en yüksek puan ya da fayda miktarı, aynı veya farklı istasyonlardaki işlem sayısı, işlem üst limiti daha önce Asmira Petrol tarafından belirlenebilecek ve belirlenmiş fayda miktarları değiştirilebilecektir. Programın suistimalinin tespiti halinde üye puan ve fayda kazanamayacaktır. Kartın, sadakat programına tanımlı teknenin veya cep telefonu numarasının, gerçek kullanım amacı dışında kullanılması veya sahtekârlık, hile gibi yöntemlerle karttan, sadakat programına tanımlı tekneden veya cep telefonundan gereğinden fazla yararlanılmaya çalışılması/fazladan fayda kazanmaya yönelik kanun ve kural dışı tüm yöntemlerin kullanılması durumunda, Asmira Petrol’ün her türlü yasal hakkı saklıdır.

15. Fayda türleri, fayda miktarı ve fayda kazanma şartları, Asmira Petrol tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir. Üye, Asmira Petrol’ün kampanya, hediye puan ve faydaları ön bildirim yapmaksızın, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın durdurmaya, silmeye kaldırmaya ve değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.

16.Asmira Petrol Loyalty Programı uygulaması süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, sadakat programı uygulamasının devamının mümkün olmaması halinde kullanıcıların elinde bulunan kartlar ve üyelikler kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

17. Bu program, önceden haber vermek koşulu ile herhangi bir neden gösterilmeksizin durdurulabilir ya da kaldırılabilir.

18. Asmira Petrol tarafından Loyalty Card programı dâhilinde sadece bazı alt programlar/üyelikler için geçerli olabilecek şekilde farklı kartlar veya üyelikler sunulabilir. Bu programlara/üyeliklere ilişkin müşteri faydaları ve program kapsamı değişiklik gösterebilir.

19. İstasyonda bulunan pompa üzerindeki kart okuyucuların ya da marketlerde yer alan POS terminallerinin herhangi bir nedenle çalışmaması halinde, üye alışverişine ilişkin belgeleri Asmira Petrol Müşteri Hizmetlerine ibraz edecek ve Asmira Petrol tarafından yapılacak inceleme neticesinde istasyonda arıza olduğu tespit edilmesinin ardından 7 (yedi) iş günü içerisinde Asmira Petrol Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli limitler dahilinde üyeye puan veya fayda yüklemesi yapılabilecektir. Üye bu hususta Asmira Petrol Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak (0232 422 19 89) irtibata geçebilir.

20. Üye, kendisine verilen kartı ve numarasını, sisteme kaydettiği tekne ismi, cep telefon numarasını ve sahip olduğu şifreleri başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca teknesini satması ya da devretmesi durumunda tekne isminin değişmesi, cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde derhal Asmira Petrol Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak (0232 422 19 89) bildirmeyi, Asmira Petrol tarafından kartın veya cep telefonu numarasının, üye ya da başkası tarafından Program'ın suistimal edildiği ya da kötüye kullanıldığı, tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması durumunda, hattın başkasına devredilmesi vb. nedenlerle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Loyalty Card Programı sorumlu tutulamayacaktır. Bu maddedeki koşullar Program'da kullanılan tüm tekneler için de geçerli olacaktır.

PUAN KULLANIMI

1. Asmira Petrol tarafından kartın kullanım koşulları, fayda çeşitleri ve fayda değerleri ile hangi işlemlere puan ya da fayda verileceği tek taraflı olarak değiştirilebilir.

2. Üyenin puan kullanabilmesi veya fayda talep etmesi için zorunlu bilgi (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cep Telefonu Numarası, Tekne İsmi ve Kaptanın İsim, Soyisim ve Telefon Numarası) alanlarını tamamlamış olması gerekmektedir.

3. Her üye bir kartı ile en fazla 1 tekne ile fayda kazanabilmektedir. Yine her üye mobil uygulamasına en fazla 1 tekne kaydedebilmektedir. Üyeler kartlarına ya da mobil uygulamalarına kayıtlı tekne haricinde başka bir tekne ile alım yapmak isterlerse, fayda kazanamazlar. Karta tanımlı bir tekne olmaması halinde ve web sitesi üzerinden tekne ismi beyan edilmişse ilk alışverişinde pompaya girilen tekne ismi ile üyenin cep telefonunun cihaz üzerinde doğrulanması gerekir ve burada cep telefonu ile tekne ismi eşleştirilir. Bu işlemi limit sınırlarında her yeni teknesi için yapması beklenir. Üye daha sonraki alımlarında eşleştirilen bu tekneden başka bir tekne kullanmak isterse puan kazanamaz. Kart sahibi Asmira Petrol müşteri hizmetlerini arayarak, üyelik sahibinin kendisi olduğunu müşteri hizmetleri yetkilisinin sorduğu soruları cevaplandırarak, ispat ettikten sonra tekne bilgisini ve diğer tanımlı bilgilerini güncelleyebilir. Tekne bilgisi yılda en fazla 1 kere güncellenebilir. Maksimum tekne bilgisi güncelleme adedi tüm kanallar üzerinden güncellemelerde de geçerlidir. Üye, Asmira Petrol tarafından onaylanmış puanları karşılığında, istasyondaki cihaz terminalleri üzerinden kartını okutarak, cep telefonunu söyleyerek, QR kodunu okutarak veya QR kodunu söyleyerek talep ettiği fayda veya puanlarını talep edebilir ve kullanımını sağlayabilir. Asmira Petrol puan/fayda kullanımlarında müşteri doğrulaması için üyenin sistemde kayıtlı cep telefonuna şifre gönderimi sağlayacak ve POS'ta bu doğrulamanın yapılması gerekecektir.

4. Loyalty Cardlarla yapılan alışverişlerden kazanılan fayda ve puanlar, Sadakat Programı üyeliği aktive edilmeden ve cep telefonuna gelen şifre girişi yapılmadan kullanılamayacaktır. Aynı şekilde mobil uygulama üzerinden yapılan üyelik sonrası cihaz üzerinden müşteri doğrulama işlemi tamamlanmadan puan kazanımı gerçekleşmeyecektir.

KARTIN VEYA CEP TELEFONUNUN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, KAYITLI TEKNENİN EL DEĞİŞTİRMESİ

1. Kartın veya cep telefonunun çalınması, kaybolması veya kartın kullanılamayacak şekilde bozulması halinde üye derhal durumu Asmira Petrol Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak (0232 422 1989) Asmira Petrol’e bildirecek ve Asmira Petrol kartı veya üyeliği iptal edecektir. Bildirim yapılıncaya kadar geçecek zamanda doğabilecek zararlardan Asmira Petrol sorumlu değildir. Bu maddedeki koşullar Programlarda kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.

2. Kartın veya cep telefonunun çalınması, kaybolması ve kayıtlı teknenin el değiştirmesi durumlarında kart hamili, eski kartında kazandığı puanların yeni kartına yüklenmesini Asmira Petrol Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı'nı arayarak talep edecektir.

3. Kart hamili, eski kartındaki puanları yeni kartına, ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin eski kart başvuru formundaki bilgilerle aynı olması ve kayıtlı Üye ile aynı kişi olmasının tespiti halinde yükletebilir.

4. Üyeler mobil uygulama ya da diğer kanallar üzerinden kaydettikleri teknenin ait oldukları araçların el değiştirmesi halinde, Asmira Petrol’e anında bilgi vermekle yükümlüdür. Teknenin artık üyeyle ilişkisinin devam etmediğinin tespiti halinde Asmira Petrol verilen tüm faydaları silebilir.